Hát azt tudjátok-é, hogy kik vagyunk mink?

Mi vagyunk mindenki közt a legeslegszebbek,
Mi vagyunk mindenki közt a legügyesebbek,
Mi vagyunk mindenki közt a legokosabbak,
És a legszerényebbek.

Bújj át a tű fokán hétszer,
Fontosabb légy mint az óvszer,
De olyan mint a fizikus még akkor sem lehetsz,
Mert a fizikus a FEJ, FEJ, FEJ!

Hát a szinguláris magvú parciális integro-differenciálegyenleteket tudjátok-é integrálni?

(Mi) Integrálni nem tudunk, csak perturbálni1 még,
És az se mindig konvergens, habár ez illenék.
De új világ, mi kibukkan a ceruzánk hegyén
Ez a legszebb mesterség.

Részecske vagyok, vagy hullám,
Élek-e vagy ez a hullám?
Megmondanám, hogyha tudnám,
De mindent én sem tudhatok.

Ismeritek-é a legegyszerűbb fizikai rendszereket?

Harmonikus oszcillátor, hidrogénatom2,
Van-e más is a világon, én nem tudhatom.
De ha netán volna más is, rúgja meg a ló,
Az csak perturbáció.

Részecske vagyok…

Mit tudtok a Schrödinger-egyenletnek az ő teljesítőképességéről?

Lett légyen az gólyatúra, joghurt vagy kefir,
Schrödingernek egyenlete az mindent leír.
Bár Feynman3 szerint kimaradt az erkölcs és a ló,
De az csak perturbáció.

Részecske vagyok…

Mi a véleményetek a fizika és a technika kapcsolatáról, a Világegyetem tágulásáról, a Mafihéről, az időjárásról, az idei gólyatáborról4, és általában erről a k*b*tt nagy egészről?

Tudásomnak asztaláról száz mérnök eszeget,
Tágul a tér befogadni világnagy eszemet.
Parancsomra fordul a Föld, hasad az atom,
S már csak azt nem tudhatom,

HOGY: Részecske vagyok…

1A pornográf változat nem tekinthető autentikusnak!
2Igazából a hidrogénatom is visszavezethető a négydimenziós harmonikus oszcillátorra.
3Lásd Feynman, R P: Mai fizika, Vol. 7 199. oldal, MK 1970.
4Alkalom szerint behelyettesíthető, pl. gólyaeskü, vízitúra, nagy zabálás stb.

© dgy