A Mafihe idén is megtartja éves őszi közgyűlését 2016 október 8-án Budapesten.A közgyűlés helyszíne az Eötvös József Collegium (1118 Budapest, Ménesi út 11-13.).

Napirendi pontok:
1. Az Egyesület tisztségviselői által benyújtott beszámolók elfogadása
2. Az Egyesület tisztségviselőinek visszahívása és új tisztségviselők választása
3. Döntés az újonnan megválasztott tisztségviselők nevével kiegészített, egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály elfogadásáról
4. Az Egyesület új Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása
5. Költségvetési és működési tervezet a 2016/2017-os tanévre
6. Egyebek
A közgyűlésre minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Amennyiben a közgyűlés nem határozatképes, úgy ismételten közgyűlést hívok össze ugyanezen a napon és helyszínen, 9:15 kezdettel, az eredeti napirendi pontokkal.