A Mafihe 2016. április 20-án (szerda), 20:00-kor Közgyűlést tart Budapesten. Gyülekező a Mafihe irodában (ELTE Északi tömb 2.106).

A napirendi pontok az alábbiak:

1. Tájékoztató a Fővárosi Törvényszék előtt folyamatban levő változásbejegyzési eljárásban kiadott 13.Pk.61443/1990/94. számú végzésről
2. Az Alapszabály módosítása a Fővárosi Törvényszék 94. számú végzésében foglaltakra tekintettel
3. Egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály elfogadása
4. Egyebek
Minden érdeklődőt szívesen látunk.