Jegyzőkönyv
a Magyar Fizikushallgatók Egyesületének
2005. október 19-én tartott elnökségi üléséről

Jegyzőkönyvvezető: Karcsai Balázs
Időpont: 2005. október 19.
Helyszín: Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A.
Melléklet: Jelenléti ív

Szavazati joggal jelen vannak (4 fő):

 • Zsom András
 • Karcsai Balázs
 • Visontai Dávid
 • Barta Veronika

Tanácskozási joggal jelen vannak:

 • Béky Bence
 • Oroszlány László
 • Laczay Bálint
 • Hóbor Sándor

Napirend:

 1. A 2002-es ICPS honlap hasznosítása
 2. Aktuális programok
 3. Pályázat az Ericsson-hoz
 4. Pályázat az IAPS-hoz
 5. Egyebek
Az Elnökség a napirendet 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.

1. A 2002-es ICPS honlap hasznosítása

Laczay Bálint nehezményezte, hogy az általa szerkesztett 2002-es ICPS honlapra szálloda link került, ízléstelen megoldással, valamint feltette a kérdést, miért van még mindig fent a hirdetés, mikor az egyszeri természetbeni kifizetés már megtörtént. Továbbá bejelentette, hogy egy újabb érdeklődő jelentkezett nála, hasonló célokkal. A honlapon elhelyezett link azért állt a szálloda érdekében, mert a honlap magas látogatottsága jobb feltételeket biztosít neki a különféle keresőprogramokban.

Az Elnökség 4 igen szavazattal, egyhangúlag úgy határozott, hogy ezentúl hasonló esetekben folyamatos támogatásról állapodik meg a cégekkel, azokat ízlésesen, támogatóként tünteti fel a honlapon.

2. Aktuális programok

Zsom András a Fizikatörténeti Labirintussal kapcsolatban elmondta, hogy előrelépés nem történt, jelenleg sem helyszín, sem biztos anyagi háttér nem áll rendelkezésre. A helybiztosítási felkérésre a Csodák Palotája nem válaszolt, pénzt esetlegesen az Ericsson-nak benyújtandó pályázaton elnyert összegből lehet ráfordítani. Sajnos jelenleg semmiféle koncepció nincsen a labirintus elméleti hátteréről, Barta Veronika elvállalta, hogy ez ügyben konzultál az ELTE TTK Tudománytörténet és Tudományfilozófia Tanszékének munkatársaival. Az Elnökég elhatározta, hogy a diákoknak szóló CERN látogatás legyen nemzetközi. Ennek érdekében Béky Bence fog konzultálni az IAPS-al. Zsom András elmondta, hogy a márciusra tervezett törökországi napfogyatkozás néző túra szervezése jelenleg nehézségekbe ütközik, ugyanis nehézkes a kommunikáció a török szervezővel. Jelenleg nem tudni semmit a szállásról és az utazásról sem. A tervek szerint 50 török és 150 külföldi csillagász- és fizikushallgató venne részt a rendezvényen, ebből 40 fő lenne a magyar résztvevők száma. Annyi biztos, hogy a napfogyatkozás március 29-én mindenképp megrendezésre kerül.

3. Pályázat az Ericsson-hoz

Az Ericsson arról értesítette az Egyesületet, hogy az év elején benyújtott támogatáskérő pályázatunk elkeveredett, de ha még aktuális, nagy valószínűséggel támogatnának egy újabb pályázatot. Az elnökség 4 igen szavazattal, egyhangúlag úgy döntött, hogy a Mafihe újabb pályázatot nyújt be az Ericssonhoz, támogatást kérve a Nyári Iskola (külföldi előadók meghívása), a Fizikatörténeti Labirintus, a CERN látogatás, a NYIFFF és a Kulturális Csere programjaira. A pályázat elkészítésével az Elnökség Zsom Andrást bízta meg.

4. Pályázat az IAPS-hoz

Zsom András tájékoztatta az Elnökséget, hogy a Fizikushallgatók Nemzetközi Egyesülete (IAPS) pályázatokat nyújt be magáncégekhez a vezető testületének ülésekre történő kiutazásának megtérítésére. Amennyiben maradna a kapott pénzből, azt nemzetközi programok támogatására fordítanák.

Az elnökség 4 igen szavazattal, egyhangúlag úgy döntött, hogy a Mafihe pályázatot nyújt be az IAPS-hoz, támogatást kérve a Nemzetközi Nyári Iskola, a nemzetközi CERN látogatás, a kulturális csere és a törökországi napfogyatkozás néző túra programjaira. A pályázat elkészítésével az Elnökség Zsom Andrást bízta meg.

5. Egyebek

Zsom András tájékoztatta az Elnökséget, hogy a Debrecni Helyi Bizottság megtartotta éves tisztújító taggyűlését, ahol új elnököt és elnökséget választott. Jelezték, hogy szeretnének lebonyolítani egy kulturális csereprogramot. Zsom András azon észrevételét is megosztotta az Elnökséggel, hogy szerinte elég nagy a tájékozatlanság Debrecenben az Egyesület ügyeivel kapcsolatban.

Karcsai Balázs elmondta, hogy elkészült a tagok nyilvántartása, és megkezdte működését a tagok kukac mafihe pont hu levelezési lista, melyen az összes Mafihe tag E-mail címe rajta van, és melyre írni jogosultak az elnökségi tagok, a tisztségviselők és a helyi bizottságok elnökei. Karcsai Balázs, az EHB elnöke bejelentette, hogy az ELTE Helyi Bizottság október 20-án, 16 órakor tartja éves tisztújító taggyűlését az ELTE lágymányosi campusán.

Béky Bence tájékoztatta az Elnökséget, hogy a Mérnök-fizikus Helyi Bizottság október 20-án, 21 órától tartja éves tisztújító taggyűlését a Wigner Jenő kollégiumban. Előtte tartják meg Ortvay-nap nevű rendezvényüket.

Határozatok:

E051019/1: A Magyar Fizikushallgatók Egyesülete a honlapra történő linkfelrakással kapcsolatos megkeresések esetén a bejelentkező cégekkel folyamatos támogatásra törekedve folytat tárgyalásokat. Megállapodás esetén a linket ízlésesen helyezi el, a céget a támogatók között jeleníti meg.

E051019/2: A Magyar Fizikushallgatók Egyesülete pályázatot nyújt be az Ericsson-hoz programjainak támogatására.

E051019/3: A Magyar Fizikushallgatók Egyesülete pályázatot nyújt be az IAPS-hoz nemzetközi programjainak támogatására.

Budapest, 2005 október 19.

Karcsai Balázs titkár, Zsom András elnök