Jegyzőkönyv
a Magyar Fizikushallgatók Egyesületének
2005. október 5-én tartott elnökségi üléséről

Jegyzőkönyvvezető: Karcsai Balázs
Időpont: 2005. október 5.
Helyszín: Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A.
Melléklet: Jelenléti ív

Szavazati joggal jelen vannak (4 fő):

 • Zsom András
 • Karcsai Balázs
 • Visontai Dávid
 • Gillemot Katalin

Tanácskozási joggal jelen vannak:

 • Karácsonyi József Sándor
 • Béky Bence
 • Agócs András Gábor
 • Hóbor Sándor
 • Tolvaj Borbála

Napirend:

 1. Közös pályázat az ELTE TTK Hallgatói Alapítvánnyal
 2. A Mafihe honlapja
 3. Idei programok, feladatok
 4. Kulcsok és belépőkártyák újraosztása
 5. Számítógép beszerzése
 6. Bélyegzőhasználat szabályozása
 7. Beszámolási kötelezettségek
 8. Levelezőlisták újragondolása
 9. Rég nem aktív felhasználók fiókjainak törlése
 10. Egyebek
Az Elnökség a napirendet 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.

1. Közös pályázat az ELTE TTK Hallgatói Alapítvánnyal

A napirendi pontot Hóbor Sándor, az ELTE TTK HA gazdasági felelőse ismertette. A HA különféle cégek megkeresését tervezi, programjainak támogatása céljából. Szeretnének beadni egy külön pályázatot a nyári iskolák támogatására. Az ELTE különböző szakterületeinek külön-külön szerveznének nyári iskolát, a fizika szakterületét a Mafihe szervezné meg. Szeretne kötni velünk egy szerződést a pályázaton nyert pénzek felhasználásáról és az esetleges maradvány felosztásáról.

Az Elnökség 4 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a közös pályázat benyújtását, melyet az ELTE TTK HA készít el.

Az Elnökség ezután vitát folytatott a Hallgatói Alapítvánnyal kötendő, a pénz felhasználását és a maradék felosztását szabályozó szerződés részleteiről. Végül az Elnökség 3 igen szavazattal és 1 tartózkodással a következő határozatot fogadta el:

Az összes nyári iskoláért felelős egyetlen személyt a Mafihe és az ELTE TTK HA közös megegyezéssel választja meg. A pályázaton nyert pénz 50%-át, de legfeljebb résztvevőként 15000 Ft-ot egyenlő arányban osztanak el a megrendezésre kerülő nyári iskolák között, a megmaradó összegen pedig a Mafihe és az ELTE TTK HA a nyári iskolák összköltségének arányában osztozik meg.

2. A Mafihe honlapja

Az Elnökség 4 igen szavazattal, egyhangúlag megbízta Agócs András Gábor honlapfelelőst, hogy elkészítse a Mafihe új honlapját, melynek kritériumai a következők: lenyílós, áttekinthető menürendszer; programok, hírek állandó frissítése; általános és történeti ismertető a Mafihéről; rendes és tiszteletbeli tagok listája, Mafigyelők PDF formátumú letölthetősége, hivatalos dokumentumok elérhetősége. Az egyes tisztségviselők, HB elnökök felelősek a saját hatáskörükbe tartozó információk honlapfelelősnek történő elküldéséért, a honlapfelelős hetente legalább egyszer konzultál az elnökkel a honlap frissítéséről, fejlesztéséről.

3. Idei programok, feladatok

Az Elnökség végigtekintette a közeljövőben megrendezni kívánt mafihés programokat, különös tekintettel arra, hogy a Fizika Évében még szükséges lenne egy nagyobb szabású, széles érdeklődést kiváltó eseményt szervezni.

Az Elnökség 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta, hogy a fizikushallgatók szokásos CERN látogatását Barta Veronika és Béky Bence, a nagyközönségnek szóló, önköltséges CERN látogatást pedig Karcsai Balázs és Visontai Dávid szervezze meg jövő február végén vagy március elején.

A Mafihe jövő nyáron kulturális csereprogramokat szeretne szervezni, ezért az Elnökség megbízta Gillemot Katalin külkapcsolati felelőst, hogy vegye fel a kapcsolatot a külföldi fizikushallgatói egyesületekkel. Az egy-egy hetes csere itthoni részét április 2-4. hetében, a külföldi részét az őszi regisztrációs héten lenne célszerű bonyolítani. Fontos szempont, a vidékiek bevonása a programba. Célszerű lenne még az idén megvalósítani a már tavaly tervbe vett Fizikatörténeti Labirintust. A rendezvény megrendezéséhez Zsom András ragaszkodott, Karcsai Balázs kétségeit fejezte ki az alkalmas helyszín és a szükséges anyagiak hiánya miatt. Hosszas vita után az Elnökség úgy döntött, hogy Karácsonyi József Sándor megkeresi a BME, Karcsai Balázs az ELTE, Zsom András pedig a Csodák Palotája illetékeseit, hogy be tudnák-e fogadni a rendezvényt. Zsom András továbbá felkéri Varga József ötletgazdát, hogy dolgozza ki a Labirintus szabályait. A rendezvényt december elején, csütörtökön és pénteken javasolt megszervezni. Karcsai Balázs felvetette, hogy a Tudománytörténeti Labirintust a világhálón is meg lehetne rendezni, de ezt az Elnökség nem tárgyalta.

4. Kulcsok és belépőkártyák újraosztása

Az elnökség 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következő személyeknek adott kulcsot a Mafihe irodához: Agócs András Gábor, Barta Veronika, Béky Bence, Gillemot Katalin, Karácsonyi József Sándor, Karcsai Balázs, Oroszlány László, Visontai Dávid, Zsom András.

Az elnökség 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következő személyeknek adott kulcsfelvételi jogot a Mafihe irodához: Bozsik Judit, Csengeri Timea, Harangozó József Gábor, Hóbor Sándor, Szalai Nikolett, Tolvaj Borbála, a tisztújítás utáni EHB Elnökség tagjai, a TDK Hétvége szervezői és a kulccsal rendelkező személyek.

Az elnökség 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következő személyeknek adott az ELTE lágymányosi épületeibe való korlátlan belépésre jogosító mágneskártyát: Agócs András Gábor, Barta Veronika, Béky Bence, Gillemot Katalin, Hóbor Sándor, Karácsonyi József Sándor, Visontai Dávid, Zsom András. Harangozó József Gábor nevére is aktiválásra kerül egy kártya, ez a kasszában kerül megőrzésre, szükség esetén kiadható.

5. Számítógép beszerzése

Béky Bence rendszergazda a következő használt számítógép beszerzését javasolta a Mafihének: ASUS A7N8X deluxe alaplap, 2500+(barton)+hűtő falconrock2 processzor, 80GB (pata) winchester, 2*256/400 samsung dual RAM memória, LG DVD író, GF2 32MB, mobilrack, billentyűzet, egér. A számítógép ára 60000 Ft.

A számítógép beszerzését az Elnökség 3 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadta.

6. Bélyegzőhasználat szabályozása

Karcsai Balázs titkár vetette fel, hogy munkájának a végzéséhez szüksége van az Egyesület bélyegzőjére. Mivel a bélyegző eddig a kasszában volt, melyhez csak az elnöknek és a gazdasági felelősnek van hozzáférése, az Elnökség 3 igen szavazattal és 1 tartózkodással úgy határozott, hogy a bélyegzőt egy zárható szekrényben kell tartani, melyhez az elnöknek és a titkárnak van hozzáférése.

7. Beszámolási kötelezettségek

Karcsai Balázs felvetette, hogy az Egyesület tagjainak, vezetőségének jobb tájékoztatása és a hatékonyabb munkavégzés érdekében a tisztségviselőknek rendszeres időközönként beszámolót kelljen írniuk, melyet az mnb kukac mafihe pont hu (az interneten elérhető dokumentumokban nem jelenhetnek meg e-mail címek - BB) levelezőlistára kell kiküldeni. Az elnöknek havonta, megfelelő részletességgel kell beszámolnia a Mafihe és a saját előző havi tevékenységéről, az Egyesület helyzetéről. A helyi bizottságok elnökeinek kéthavonta kell megtenniük ugyanezt az általuk irányított helyi bizottsággal kapcsolatban. Továbbá minden elnökségi tagnak és tisztségviselőnek beszámolót kell írnia saját tevékenységéről a rendes nemzeti bizottsági ülések előtt.

Az Elnökség a javaslatokat 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.

8. Levelezőlisták újragondolása

Karcsai Balázs javasolta új levelezőlisták létrehozását és a régiek tagságának frissítését.

Az elnokseg kukac mafihe pont hu zárt listának tagjai lennének az elnökség tagjai, a tisztségviselők és az EB elnöke. Béky Bence azt kifogásolta, hogy ez nem egyezik meg a szoros értelemben vett Elnökséggel, ezért a lista nevét az Elnökség vip kukac mafihe pont hu-ra módosította. Az NB tagokat és HB elnököket tartalmazó nb kukac mafihe pont hu listát az Elnökség elvetette. Nagy vitát váltott ki a mafihe kukac mafihe pont hu levelezőlista kérdése. A javaslat szerint erre az Egyesület összes tagja felkerülne. Az egyik ellenvetés szerint ilyen cím már létezik, és az elnökség tagjainak tisztséghez kötött címei vannak rajta. Ezért az Elnökség a lista nevét tagok kukac mafihe pont hu-ra módosította. Béky Bence ellenezte a lista létrehozását, mert véleménye szerint minden HB-nak megvan a saját egyetemi levelezőlistája, és kár lenne a tagokra szűkíteni az információátadást. Karcsai Balázs szerint ennek a levelezőlistának a megléte nem zárja ki azt, hogy a többi, helyi listára is kimenjenek az információk, de jelentősen megkönnyítené az információáramlást, és biztosítva lenne, hogy az Egyesület minden tagja időben értesül az eseményekről. A listára az elnökségi tagok, a tisztségviselők és a helyi bizottságok elnökei lennének jogosultak írni.

A levelezőlisták létrehozását a fenti módosításokkal az Elnökség 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.

Karcsai Balázs javasolta, hogy az mnb kukac mafihe pont hu levelezőlistát célszerű lenne frissíteni, a régóta Mafihéhez nem kötődő tagokat törölni, újakat feltenni. A javaslatot az Elnökség nem támogatta.

9. Rég nem aktív felhasználók fiókjainak törlése

Karcsai Balázs javasolta azoknak a felhasználóknak a Mafihe szerveréről való törlését, azonosítójuk megvonását, akik több mint egy éve nem léptek be a Mafihe rendszerébe. Az elnökség rövid vita után, 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: A Mafihe szerverére egy évnél régebben belépett felhasználókat elektronikus levélben kell értesíteni arról, hogy amennyiben két hónapon belül nem indokolják meg, miért van szükségük azonosítójukra, abban az esetben a felhasználók listájából törlésre kerülnek.

10. Egyebek

Béky Bence rendszergazda kérte, hogy a root jelszót megváltoztathassa, és azt csak a rendszergazda és a honlapfelelős ismerhesse. A jelszó ezen felül a kasszában is elhelyezésre kerül, lezárt és lepecsételt borítékban. Az Elnökség elfogadta a kérést.

Karácsonyi József Sándor bejelentette, hogy az MFHB tizedik születésnapja alkalmából október 21-én és 22-én Ortvay Napokat rendeznek, melyen régi Ortvay-feladatokat oldanak meg, Dávid Gyula és Gnadig Péter közreműködésével.

Határozatok:

E051005/1/a: A Mafihe és az ELTE TTK Hallgatói Alapítvány közös pályázatokat nyújt be magáncégekhez, szakterületi nyári iskolák megszervezésének támogatására.

E051005/1/b: Az összes nyári iskoláért felelős egyetlen személyt a Mafihe és az ELTE TTK Hallgatói Alapítvány közös megegyezéssel választja meg. A pályázaton nyert pénz 50%-át, de legfeljebb résztvevőként 15000 Ft-ot egyenlő arányban osztanak el a megrendezésre kerülő nyári iskolák között, a megmaradó összegen pedig a Mafihe és az ELTE TTK Hallgatói Alapítvány a nyári iskolák összköltségének arányában osztozik meg.

E051005/2: A Magyar Fizikushallgatók Egyesülete 2006 februárjában és márciusában két CERN látogatást szervez. Az elsőt fizikushallgatók számára, kedvezményes részvételi díjjal, szervezői Barta Veronika és Béky Bence, a másodikat önköltségi alapon, külső érdeklődők számára, szervezői Karcsai Balázs és Visontai Dávid.

E051005/3/a: A 2005/2006-os tanévben a következő személyek kapnak kulcsot a Mafihe irodához: Agócs András Gábor, Barta Veronika, Béky Bence, Gillemot Katalin, Karácsonyi József Sándor, Karcsai Balázs, Oroszlány László, Visontai Dávid, Zsom András.

E051005/3/b: A 2005/2006-os tanévben a következő személyek kapnak kulcsfelvételi jogot a Mafihe irodához: Bozsik Judit, Csengeri Timea, Harangozó József Gábor, Hóbor Sándor, Szalai Nikolett, Tolvaj Borbála, a tisztújítás utáni EHB Elnökség tagjai, a TDK Hétvége szervezői és a kulccsal rendelkező személyek.

E051005/3/c: A 2005/2006-os tanévben a következő személyek kapnak az ELTE lágymányosi épületeibe való korlátlan belépésre jogosító mágneskártyát: Agócs András Gábor, Barta Veronika, Béky Bence, Gillemot Katalin, Hóbor Sándor, Karácsonyi József Sándor, Visontai Dávid, Zsom András. Harangozó József Gábor nevére is aktiválásra kerül egy kártya, ez a kasszában kerül megőrzésre, szükség esetén kiadható.

E051005/4: A Mafihe számítógépet szerez be a Mafihe irodába, 60000 Ft értékben. A számítógép főbb paraméterei: ASUS A7N8X deluxe alaplap, 2500+ falconrock2 processzor, 80GB winchester, 2*256/400 samsung dual RAM memória, LG DVD író, GF2 32MB.

E051005/5: Az Egyesület bélyegzőét elzárt helyen kell tartani, hozzáférési joga az elnöknek és a titkárnak van.

E051005/6/a: A Mafihe elnökének minden hónap második munkanapjáig részletes beszámolót kell írnia az mnb kukac mafihe pont hu levelezőlistára az Egyesület előző havi működéséről és a saját tevékenységéről.

E051005/6/b: A Mafihe helyi bizottságainak elnökeinek minden páros sorszámú hónap második munkanapjáig részletes beszámolót kell írniuk az mnb kukac mafihe pont hu levelezőlistára az általuk irányított helyi bizottság előző kéthavi működéséről.

E051005/6/c: A Mafihe elnökségi tagjainak és tisztségviselőinek minden rendes nemzeti bizottsági ülés előtt legalább három nappal részletes beszámolót kell írniuk az mnb kukac mafihe pont hu levelezőlistára a saját feladatkörüket érintő tevékenységeikről.

E051005/7/a: A Mafihe zárt levelezőlistát hoz létre a vip kukac mafihe pont hu címre, melynek tagjai az elnökségi tagok, a tisztségviselők és az Ellenőrző Bizottság elnöke.

E051005/7/b: A Mafihe levelezőlistát hoz létre a tagok kukac mafihe pont hu címre, melyen az Egyesület minden tagja rajta van. A listára írni jogosultak az elnökségi tagok és a tisztségviselők.

E051005/8: A Mafihe szerverére egy évnél régebben belépett felhasználókat elektronikus levélben kell értesíteni arról, hogy amennyiben két hónapon belül nem indokolják meg, miért van szükségük azonosítójukra, abban az esetben a felhasználók listájából törlésre kerülnek.

Budapest, 2005 október 6.

Karcsai Balázs titkár, Zsom András elnök